facebook youtube
sk | en | de | hu

Zrevitalizovali sme prvú časť dunajského ramena v lokalite Kráľova lúka

V polovici mája 2016 sa s pomocou bagra podarilo vyčistiť časť dunajského ramena v lokalite Kráľova lúka od napadaného dreva a nánosov a uvoľniť vtok dunajskej vody do ramena z koryta Dunaja. 

Pred revitalizáciou ramena tiekol v starom ramene iba malý potôčik, po reavitalizácii už bolo v ramene vody viac ako pol metra, na niektorých miestach skoro meter.

Pokračovanie reavitalizácie ramena pripravujeme v ďalších fázach projektu.

Obrázok č.1-  Stav pred realizaciou projektu (malý potôčik v ramene zanesenom bahnom):

Kralova Luka rameno pred realizaciou

 

Obrázok č.2 - Záber z realizácie projektu:

Realizacia Kralova Luka

Obrázok č. 3-  Stav po realizácii projektu:

Kralova Luka po realizácii projektu

 Aktivita bola zrealizovaná v rámci projektovej aktivity C.2.

 Stav zhruba po mesiaci:
Kralova luka 23 juna 2016