facebook youtube
sk | en | de | hu

Állatvilág

A projekt területén természetvédelmi szempontból értékes és jellegzetes állatfajok a következ?k: 

puhatest?ek: bödöncsiga Theodoxus transversalis 

bogarak: nagy h?scincér Cerambyx cerdo, skarlátbogár Cucujus cinnaberinus, nagy szarvasbogár Lucanus cervus, vízi futrinka Carabus variolosus 

lepkék: nagy t?zlepke Lycaena dispar

szitaköt?k: sárga szitaköt? Gomphus flavipes, piros szitaköt? Leucorrhinia pectoralis, tócsaszitaköt? L. caudalis

halak: Balin Aspius aspius, Botos kölönte Cottus gobio, Széles durbincsGymnocephalus baloni, Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer, Dunai galóca Hucho hucho, Réti csík Misgurnus fossilis, Garda Pelecus cultratus, Tarka géb Proterorhinus marmoratus, Lápi póc Umbra krameri, Német bucóZingel streber, Balkáni csík Sabanejewia aurata

kétélt?ek: Dunai g?te Triturus dobrogicus, Barna ásóbéka Pelobates fuscus, Vöröshasú unka Bombina bombina

hüll?k: Erdei sikló Elaphe longissima, Kockás sikló Natrix tessellata

denevérek: Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros, Közonséges denevérMyotis myotis, Tavi denevér Myotis dasycneme 

és a többi vízkörnyezethez köt?d? eml?sök: Eurázsiai hód Castor fiber, Északi pocok Microtus oeconomus mehelyi, Európai vidra Lutra lutra.