facebook youtube
sk | en | de | hu

Zapájanie verejnosti do procesu tvorby nového územného plánu pre Bratislavu

2001 - Financované: Regionálne environmentálne centrum