facebook youtube
sk | en | de | hu

Základné informácie

Názov projektu: DANUBEPARKS - Sieť chránených území na Dunaji - tvorba a realizácia medzinárodných stratégií pre zachovanie prírodného dedičstva na Dunaji.
Začiatok projektu: 03/2009
Koniec projektu: 02/2012
Celkový rozpočet projektu: 2 720 950 €
Z toho príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF): 2 312 807,50 €
Rozpočet pre BROZ: 361 500 €
Zoznam partnerov projektu:
Lead Partner:
Donau-Auen National Park, Austria 

Project Partners:
BROZ – Regional Association for Nature Conservation and Sustainable Development, Slovakia
State Nature Conservancy, Slovakia
Duna-Drava National Park, Hungary
Duna-Ipoly National Park, Hungary
Kalimok Brushlen Protected Area, Bulgaria
Persina Nature Park Directorate, Bulgaria
Regional Inspecorate of Environment and Waters - Ruse, Bulgaria
Danube Delta Biosphere Reserve Authority, Romania

Network Partners:
Nature Park Kopacki Rit, Croatia
Institute for Nature Conservation, Serbia representing Nature Reserve Gornje Podunavlje, Serbia
City of Ingolstadt/Auenzentrum Neuburg, Germany

Observer Partners:
ICPDR – International Commission for the Protection of the Danube River
Ministry of Environment and Water, State Secretray for Nature and Environment Protection, Hungary
Provincial Secretariat for Environmental Protection and Sustainable Development, Serbia
State Forestry Agency, Bulgaria
Ministry of Environment and Spatial Planning, Serbia 
via donau - Austrian Waterway Company
Ministry of Environment and Water, Bulgaria
Ministry of Environment. Romania
Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management, Austria
Ministry of Culture, Croatia