facebook youtube
sk | en | de | hu

Basic information about the project

Project title: Restoration and management of Danube floodplain habitats
Project sector: LIFE+, Nature and Biodiversity
Projektový acronym: LIFE Danube floodplains
Project code: LIFE14 NAT/SK/001306
Expected start date: 01/08/2015
Expected end date:31/01/2022


Total project budget : 5 999 420 € (60 % EU financial contribution - 3 599 651 € , Programme LIFE+)

 

Coordinating beneficiary:  

Regional Association for Nature Conservation and Sustainable Development (Bratislavské regionálne ochranárske združenie) (Slovakia)

Project partners:

-       Water management construction, state enterprize (Vodohospodárska Výstavba, š.p.) (Slovakia)

-       Water research institute (Výskumný ústav vodného hospodárstva) (Slovakia)

-       NAtional Forest Centre (Národné lesnícke centrum) (Slovakia)

-       Duna - Ipoly National Park Directorate (Hungary)

 


        logo NLC