facebook youtube
sk | en | de | hu

Alapinformációk és célkitűzések

Cím: Három madárfaj - a partifecske, a jégmadár és a gyurgyalag védelmi programja a Duna és a Morva folyók mentén

Témakör: LIFE+, Természet és Biodiverzitás

Akronym: LIFE BeeSandFish

Projektkód: LIFE12 NAT/SK/001137 

Időtartam: 2014. január 1. – 2019. március 31.

Anyagi fedezet: 3 676 064 € (50 % EU támogatás)

Miért szükséges a projekt megvalósítása:

A múltban a Duna és a Morva menti régió sokféle természetes fészkelési lehetőséget nyújtott a madaraknak. Manapság a térségben már nem található elegendő fészekrakásra és táplálékszerzésre alkalmas terület a partifecskék, jégmadarak és gyurgyalagok számára. A természetes meredek partfalak, leszakadt domboldalak, de a vadászterületekként szolgáló kisebb folyóágak és láprétek is, mára erőteljesen degradált állapotban vannak, ami a folyószabályozások, valamint a folyópartok beton és terméskővel való szegélyezésének következménye. A hagyományos gazdálkodásmódok (legeltetés, rétek kaszálása) elhagyásának eredményeként a tájból eltűntek a célfajok számára szolgáló rovarok élőhelyei.

Célkitűzések:

A projekt fő célkitűzése, hogy a három célfaj védelmi állapotát és populációs mutatóit javítsa. Ezt a fajok költési és táplálékszerzési területein véghezvitt élőhely-rehabilitációs munkálatok segítségével kívánjuk elérni. A megfelelő élőhely-felújító tevékenységek eredményeként a térségben kedvezőbb életfeltételek fognak kialakulni a célfajok számára, továbbá a természetvédelem helyi állapota és a régió természeti értékeinek helyzete is javulni fog.

Részcélok és a projekt tervezett eredményei:

Fészkelésre alkalmas meredek falak (partfalak, agyaghomok- és löszfalak) kerülnek felújításra legalább 1 750 m összhosszúságban.

A fészkelésre alkalmas meredek falak (partfalak, agyaghomok- és löszfalak) védelmét bebiztosítjuk korlátok és útlezárások segítségével, figyelmeztető és tiltó táblák kihelyezésével, az emberi zaklatás mérséklésével, kamerarendszer kiépítésével, valamint a homok- és kavicskitermelés szezonális ellenőrzésével. Mindez összesen 15 területen lesz megvalósítva.

Legalább 8 területen kerülnek felújításra vízi és mocsaras élőhelyek (3 folyóág 3600 m hosszúságban, 5 mocsaras terület 13,2 összkiterjedéssel).

Az erdős élőhelyek legkevesebb 30 területen lesznek helyreállítva (20 000 honos fajú facsemete kiültetésével, legalább 1500 természetvédelmileg értékes idős faegyed lesz megjelölve, melyek így nem kerülnek kitermelésre).

A gyepes élőhelyek újraalakulását a legeltetés bevezetése fogja szolgálni legkevesebb 5 területen összesen 75 hektárnyi kiterjedéssel. 

A felújított gyepes területek kaszálással lesznek fenntartva legalább 3 térségben, összesen 25 hektárnyi kiterjedéssel.