facebook youtube
sk | en | de | hu

23.09.2015 - Začiatok pastvy v Geologickom múzeu

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) spolu s dobrovoľníkmi a členmi neziskovej organizácie Barbora a OZ Priestor a socha od jari 2015 začali s obnovou chátrajúceho areálu Geologického múzea v Devíne s hlavným cieľom zrevitalizovať toto územie, vybudovať jednoduchú infraštruktúru (altánok, lavičky) pre budúcich návštevníkov a taktiež vytvoriť zázemie pre následné potreby ochrany prírody v blízkom okolí.
Geologické múzeum ako časť Národnej prírodnej rezervácie (NPR) Devínska Kobyla patrí medzi územia európskeho významu – do tzv. siete  NATURA 2000. Ochrane týchto území najmä v bratislavskom regióne sa BROZ venuje v rámci projektu LIFE 10 NAT/SK/080 „Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy“ - jednou z aktivít projektu je  obnova nelesných biotopov na Devínskej Kobyle a následná starostlivosť o ne formou obnovy tradičnej pastvy– vďaka pastve na tomto území sa obnovia podmienky nielen pre život chránených rastlín (napr. orchideií), ale aj napríklad pre vzácne motýle.
Pastvu na svahoch Devínskej Kobyly sa úspešne podarilo obnoviť v roku 2013, stádo 50 kôz spása momentálne plochy medzi lokalitou Sandberg a Weitov lom.
V roku 2015 sa začalo s prípravnými prácami na zahájenie pastvy aj v časti NPR s názvom Merice, pričom ako  “základňa“ pre tieto aktivity je využívaný práve obnovený areál Geologického múzea. Od augusta sa do areálu nasťahovali prvé kozičky v počte okolo 20 kusov, ktoré v prvom rade pomôžu s celkovou úpravou zelene v areály, ktorý je mimoriadne zarastený a následne by sa mali presťahovať mimo areál Geologického múzea, na vrchnú terasu odkiaľ budú celosezónne spásať okolité lúky. V rámci areálu ostane iba mala stádo zvierat ktoré bude udržiavať trávnaté plochy a bude slúžiť výchovno-vzdelávacím účelom pre návštevníkov. pastva v Geologickom múzeu