facebook youtube
sk | en | de | hu

06.04.2018 - Workshop so ZŠ Marcelová

S deťmi zo ZŠ Marcelová sme 6. apríla 2018 upratali hniezdisko pre včelárika zlatého a rozšírili jeho potravné možnosti prostredníctvom 20-tich vysadených topoľov bielych, ďalej sme postavili hmyzí hotel a dozdobili 25 úľov plných včiel  :)
Deti sa dozvedeli nové informácie o včelárikovi zlatom, opeľovačoch, pastve, včelárstve a všeobecne o ochrane vtáctva :) Akcia bola ukončená tombolou o zaujímavé ceny.

Všetko sa dialo v rámci projektu LIFE: Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého v dunajsko-moravskom regióne z iniciatívy organizácie BROZ a zoológov Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.
 

Týmto chceme poďakovať pani riaditeľke Agnese Kajtárovej, domácim - rodinke Vargovej, včelárovi Milanovi Tóthovi a všekým zúčastneným za pomoc.Na stiahnutie