facebook youtube
sk | en | de | hu

26.05.2015 - Workshop about root vole - Illmitz 18 - 20th May 2015

Prezentácie v informačnom centre NP  Neziderské jazero
Dávid Žiak z PrifUK prezentuje o populáciách hraboša na Slovensku
Exkurzia v okolí Neziderského jazera - návšteva lokalít hraboša s. panónskeho
Kôň Przewalského pri Neziderskom jazere
Exkurzia na Slovensku - výskumné lokality hraboša
Stavidlo pri Čiližskej Radvani zadržiavajúce vodu pre mokraď
Piknik v prírode ako súčasť exkurzie :-)
Na poliach to už veselo kvitlo
Na jednej z najvzácnejších lokalít výskytu hraboša s. panónskeho - Č. Radvaň