facebook youtube
sk | en | de | hu

Výstava

Keine Übersetzung bekannt. Bitte wählen Sie eine andere Sprache.

Jedinečná interaktívna výstava Život vtákov Podunajska ponúka možnosti environmetnálnej výučby hravou a zaujímavou formou. Výstavu je možné sprevádzať v slovenskom, maďarskom aj anglickom jazyku. Návštevníkom ponúka poznatky o krajinotvorbe prostredníctvom vodných tokov, faune a flóre lužných lesov, potravovom reťazci nášho najväčšieho dravca orliaka morského; ďalej sa môžu návštevníci naučiť spoznávať vtáčie druhy obývajúce lužné lesy , dozvedieť sa o ich spôsobe života a rozlišovať ich podľa hlasu,siluety, veľkosti či sfarbenia peria pomocou interkatívnej obrazovky.

Výstava na svojej ploche približne 150 m2 pozostáva z:

- 6 ručne maľovaných panelov s motívmi lužných lesov, lúk a mokradí

- ručne maľované drevené makety vtáčích druhov v životnej veľkosti

- magnetický panel – tvorivá hra so živočíšnymi druhmi v ich prirodzenom prostredí

- veľké puzzle 1,5 m2 – satelitná mapa slovenského Žitného ostrova a maďarského Malého žitného ostrova

- potravový reťazec – drevená maketa orliaka morského v životnej veľkosti a jeho koristí

- Dunajský prieskumník – let v prieskumnej rakete ponad aj popod hladinu Dunaja

Výstava- fotogaléria

Kde ste už výstavu mohli vidieť:

Dátum

Miesto

Počet návštevníkov

15. – 30. január 2010

Dunaszeg

271

1. – 15. február 2010

Ajka

1 162

16. – 21. február 2010

Dunaujváros

1 640

22 - 28. február 2010

Menföcsanak

453

1. – 7. marec 2010

Kimle

327

7. – 14. marec 2010

Hegyeshalom

232

14. - 21. marec 2010

Hédervár

359

22. marec – 20. apríl 2010

Rajka

279

20. – 24. apríl 2010

Danube Museum in Esztergom

2 762

25. -30. apríl 2010

Csobánka

540

Máj - august 2010

Debrecen

398

5. september – 4. október 2010

Dunasziget

1 750

4. – 29. október 2010

Donauauen National Park Visitor Center, Orth (Austria)

650

15. – 30. január 2010

City Gallery, Rožnava, (Slovakia)

470

30. október 2010 – 30. január 2011

Škola ochrany prírody, Varín (Slovakia)

 

1. – 28. február 2011

Dunajská Streda (Slovakia)

 

1. – 30. marec 2011

Aggteleki Nemzeti Park, Aggtelek NPI

545

1. apríl – 5. máj 2011

Museum Michalovce

210

6. – 20. máj 2011

Körös-Maros NP, Réhely

332

22. – 25. Máj 2011

PriF UK, Bratislava

75

26 May - 30 June 2011

SEV SAŽP Dropie, Kolárovská 30, 946 14 Zemianska Olča

620

10 Jun - 11 Jun 2011

VE Gabčíkovo

500

Jul - 25 August 2011

Duna-Ipoly National Park

cca 150

2 September - 12 October

Local Library Petržalka

710

15 October - 16 November

MiÚ Staré Mesto, Bratislava

910

24 November 2011 - 9 January 2012

MoE SR

447

9 January – 6 February 2012

Cirkevná škola Narnia, Bratislava-Petržalka