facebook youtube
sk | en | de | hu

Výstava

Jedinečná interaktívna výstava Život vtákov Podunajska ponúka možnosti environmetnálnej výučby hravou a zaujímavou formou. Návštevníkom ponúka poznatky o krajinotvorbe prostredníctvom vodných tokov, faune a flóre lužných lesov, potravovom reťazci nášho najväčšieho dravca orliaka morského; ďalej sa môžu návštevníci naučiť spoznávať vtáčie druhy obývajúce lužné lesy , dozvedieť sa o ich spôsobe života a rozlišovať ich podľa hlasu,siluety, veľkosti či sfarbenia peria pomocou interkatívnej obrazovky.

Výstava na svojej ploche približne 150 m2 pozostáva z:

- 6 ručne maľovaných panelov s motívmi lužných lesov, lúk a mokradí

- ručne maľované drevené makety vtáčích druhov v životnej veľkosti

- magnetický panel – tvorivá hra so živočíšnymi druhmi v ich prirodzenom prostredí

- veľké puzzle 1,5 m2 – satelitná mapa slovenského Žitného ostrova a maďarského Malého žitného ostrova

- potravový reťazec – drevená maketa orliaka morského v životnej veľkosti a jeho koristí

Výstava sa momentálne nachádza v Maďarsku.

Výstava- fotogaléria