facebook youtube
sk | en | de | hu

Ártéri erdőkben honos fafajok telepítése Nagybodak határában – 2017 tavasza

2017 áprilisában Nagybodak határában 3375 db facsemete kerület kitelepítésre. A csemeték az ártéri erdőkre jellemző fajokból álltak, és olyan területeken lettek kiültetve, ahol a korábban kitermelt erdő helyén nem fejlődött ki természetes úton új erdei növényzet. A telepítés egyik célja volt az özönfajú fák terjedésének gátolása, valamint a térség élőhelyeire jellemző természetes fajösszetétel bebiztosítása.

A tevékenység bérbevett területeken valósult meg a C.4-es projektelem (Az erdők honos fajösszetételének felújítása és az erdei társulások sokféleségének emelése) keretén belül. Két helyen összesen 4,5 hektárnyi területen fehérnyárfák (Populus alba), feketenyárfák (Populus nigra), fehér füzek (Salix alba) és enyves égerek (Alnus glutinosa) lettek kiültetve. Az egyik ültetvény térsége még a telepítés előtt körbe lett zárva kerítéssel, ami hatékony védelmet nyújtott a facsemetéknek a vadrágás ellen.