facebook youtube
sk | en | de | hu

Vypestované sadenice pôvodných drevín

Partnerovi projektu - NLC - sa podarilo vypestovať niekoľko druhov pôvodných drevín, ktoré sa budú v nasledujúcom období vysádzať do lesov - duby letné, plané hrušky a jablone, lipy a topole čierne. Spolu sa vypestovalo 4325 ks sadeníc. Zároveň sa zakladajú "materské hlavy" topoľov bielych a čiernych ako budúce zdroje odrezkov pre vegetatívne množenie.

Duby letné, plané jablone a hrušky
Lipy
Malé duby
Topole čiene
Materské hlavy - topole biele a čierne