facebook youtube
sk | en | de | hu

17.03.2017 - Víkendovka: hlavové vŕby

Pozývame Vás v mene SAŽP na víkendovku venovanú hlavovým vŕbam, ktorá sa uskutoční 17. - 19. 3. 2017 na SEV SAŽP Dropie, kde sa naučíme základy orezávania hlavových vŕb "na hlavu", prečo sa táto tradícia kedysi používala a aké sú jej výhody pre krajinu. 

Po večeroch si vyrobíme „up! cycled“ opasky zo starých bicyklových plášťov.

Bližšie info a registrácia účastníkov: Ladislav Bíro
0918 869 957 alebo ladislav.biro@sazp.sk

Náklady na lektorné, stravu a ubytovanie sú hradené z projektu LIFE12 NAT/SK/001155 Ostrovné lúky. Určite však potešia malé dobroty :)

Cestovné si hradí účastník sám.

Tešíme sa na Vás!Na stiahnutie