facebook youtube
sk | en | de | hu

Uskutočnené aktivity projektu

 

 16.07.2015 - Stretnutie so stakeholdrami v Gabčíkove

Stretnutie so stakeholdrami v Gabčíkove

12.06.2015 - Stretnutie s expertmi k technickej dokumentácii obnovy ramenného systému Kráľova Lúka v Bratislave

Stretnutie s expertmi k technickej dokumentácii obnovy ramenného systému Kráľova Lúka v Bratislave
Obhliadka terénu s geodetmi

12.05.2015 - Obhliadka terénu s geodetmi

Obhliadka terénu s geodetmi

11.05.2015 - Stretnutie s expertmi Vodohospodárskej výstavby

Stretnutie s expertmi Vodohospodárskej výstavby
Stretnutie s expertmi Výskumného ústavu vodného hospodárstva

05.05.2015 - Stretnutie s expertmi Výskumného ústavu vodného hospodárstva

Stretnutie s expertmi Výskumného ústavu vodného hospodárstva

30.04.2015 - Stretnutie so stakeholdermi a vlastníkmi pozemkov - Gabčíkovo

Stretnutie so stakeholdermi a vlastníkmi pozemkov - Gabčíkovo

23.04.2015 - Stretnutie s expertmi z VÚVH a zástupcami VVB

Stretnutie s expertmi z VÚVH a zástupcami VVB š.p.

15.04.2015 - Stretnutie so zainteresovanými stranami - príprava technickej dokumentácie Kráľova Lúka

Stretnutie so zainteresovanými stranami - príprava technickej dokumentácie Kráľova Lúka
Dobrovoľnícka akcia -

08.04.2015 - Dobrovoľnícka akcia - "Zasaď si svoj les"

Pozývame Vás na ďalšiu dobrovoľnícku akciu "Zasaď si svoj les"
Obhliadka terénu s geodetmi - lokalita Kráľova Lúka

30.03.2015 - Obhliadka terénu s geodetmi - lokalita Kráľova Lúka

Obhliadka terénu s geodetmi - lokalita Kráľova Lúka

27.03.2015 - Exkurzia pre verejnosť - lokalita Kráľova Lúka

Exkurzia pre verejnosť - lokalita Kráľova lúka

25.03.2015 - Stretnutie s expertmi z VÚVH a zástupcami stakeholdra - Vodohospodárska výstavba š.p.

Stretnutie s expertmi z VÚVH a zástupcami stakeholdra Vodohospodárska výstavba š.p.
Dobrovoľnícka akcia - vyvetraj si hlavu

05.03.2015 - Dobrovoľnícka akcia - vyvetraj si hlavu

Dobrovoľnícka akcia - vyvetraj si hlavu - sadenie stromov a čistenie ramien
Zameriavanie ramien

27.02.2015 - Zameriavanie ramien

Zameriavanie ramien s odborníkmu z VÚVH

24.02.2015 - Značenie inváznych drevín- druhá fáza

Druhá fáza značenia inváznych drevín
Stretnutie so stakeholdrami

12.02.2015 - Stretnutie so stakeholdrami

Prípravné stretnutie so staheholdrami a odborníkmi z VÚVH
Značenie inváznych drevín

06.02.2015 - Značenie inváznych drevín

Prvá fáza značenia inváznych drevín