facebook youtube
sk | en | de | hu

24.08.2016 - Tajomstvá hávede

Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP Dropie v spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením (BROZ) vás pozývajú na:

Bezplatný workshop environmentálnej výchovy zameraný na prezentáciu nového výučbového programu pre školy Tajomstvá hávede

s využitím zážitkových metód, praktických aktivít a vlastnej tvorivosti zvýšime biodiverzitu školských areálov a ich aktívne využitie vo výučbovom procese. Na desiatich pilotných školách bude SEV SAŽP Dropie participovať na vytváraní vhodných podmienok pre háveď.

 Účastníci workshopu dostanú zdarma:

 • Príručku Tajomstvá hávede (v  2 jazykových mutáciách – SK,  HU)
 • na 10 pilotných školách  pomôžeme pri realizácii  hmyzieho hotela
 • balíček edukačných materiálov SAŽP


Lektori: Ing. Katarína Béresová, Ing. Ladislav Bíro, RNDr. Pavol Surovec


Workshop je bezplatný, organizátor poskytne ubytovanie, stravu a občerstvenie, neuhrádza cestovné náklady. Jedna organizácia môže vyslať maximálne 2 zástupcov. Súčasťou programu workshopu sú aj praktické aktivity a exkurzie, prispôsobte tomu, prosím, oblečenie a obuv. Program workshopu na stiahnutie nájdete pod textom.


V prípade ďalších otázok kontaktujte Katarínu Béresovú na tel.: +421 35 789 60 55


Svoju účasť na seminári potvrďte, prosím, zaslaním dole uvedených údajov emailom na adresu katarína.beresova@sazp.sk najneskôr do 22. augusta 2016:


Meno a priezvisko účastníčky/ka:
Telefónne číslo účastníčky/ka:
E-mail účastníčky/ka:
Adresa organizácie:


*Prihlasovacie údaje postačí poslať prekopírované priamo do tela emailu.

Workshop sa uskutoční v rámci projektu LIFE12 NAT/SK/001155 „Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné Lúky“, ktorý sa realizuje s finančnou podporou EÚ z programu LIFE+ a z príspevku MŽP SR.


Viac informácií nájdete na nasledovných stránkach:
• Informácie o projekte: www.broz.sk/chvu-ostrovne-luky
• SEV SAŽP Dropie: http://dropie.sazp.sk
www.facebook.com/SEV-Dropie
• BROZ: www.broz.skNa stiahnutie