facebook youtube
sk | en | de | hu

05.05.2017 - Študijná cesta "Spolupráca a ochrana prírody v oblasti NP Neusiedler See – Seewinkel a Fertő tó"

V dňoch 2.-3.5.2017 sa uskutočnila študijná cesta s názvom "Spolupráca a ochrana prírody v oblasti NP Neusiedler See – Seewinkel a Fertő tó", ktorú organizovala Slovenská agentúra životného prostredia SEV Dropie.

Študijná cesta bola určená prioritne pre samosprávu, projektových pracovníkov a kľúčové subjekty v CHVÚ Ostrovné lúky.

Neziderské jazero a priľahlé lokality u obidvoch našich južných susedov patria medzi jedny z najvýznamnejších miest pre vodné vtáctvo v Strednej Európe. Táto oblasť bola zaradená aj medzi svetové prírodné dedičstvo UNESCO a takisto tu boli vyhlásené národné parky ako na maďarskej, tak aj na rakúskej strane jazera. Pre ochranu prírody tu bolo vytvorených aj množstvo nových biotopov, ktoré v rámci nášho programu aj navštívime. Aktívne vytváranie a manažovanie biotopov prispieva k priaznivému stavu prírodného prostredia a aj preto je oblasť turisticky veľmi využívaná a cestovný ruch prináša peniaze priamo do regiónu.

Študijná cesta bola financovaná v rámci projektu LIFE12 NAT/SK/001155 Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky, aktivita E.6 Zdieľanie skúseností, vzdelávanie a školenia projektových pracovníkov, kľúčových subjektov a rozhodujúcich ľudí. Lokalita umelo vytvorených plytkých jazier v NP Fertő-Hanság
Lokalita umelo vytvorených plytkých jazier v NP Fertő-Hanság
Lokalita umelo vytvorených plytkých jazier v NP Fertő-Hanság
Lokalita umelo vytvorených plytkých jazier v NP Fertő-Hanság
Lokalita umelo vytvorených plytkých jazier v NP Fertő-Hanság
Lokalita obnovenej mokrade a lúky s výskytom sysľov v NP Fertő-Hanság
Lokalita obnovenej mokrade a lúky s výskytom sysľov v NP Fertő-Hanság
Lokalita obnovenej mokrade a lúky s výskytom sysľov v NP Fertő-Hanság
Kŕdeľ divých husí preletujúci ponad pozorovaciu vežu, ktoré hniezdia v NP Fertő-Hanság
Lokalita obnovenej mokrade a lúky s výskytom sysľov v NP Fertő-Hanság
Vyvýšené miesta v krajine môžu slúžiť ako rozhľadňa pre vtáky
Ukážka druhov vtákov v ekocentre národného parku Fertő-Hanság
Ukážka druhov vtákov v ekocentre národného parku Fertő-Hanság
Riaditeľstvo národného parku Fertő-Hanság
Vahadlová studňa v NP Fertő-Hanság so sokolom červenonohým na vrchu
Vahadlová studňa v NP Fertő-Hanság so sokolom červenonohým na vrchu
Pozorovanie dropov v NP Neusiedler See - Seewinkel
Pozorovanie dropov v NP Neusiedler See - Seewinkel
Pozorovanie dropov v NP Neusiedler See - Seewinkel
Pozorovanie dropov v NP Neusiedler See - Seewinkel
Pozorovanie dropov v NP Neusiedler See - Seewinkel
Rakúsko - maďarský hraničný prechod - Brücke von Andau
Lange Lacke v NP Neusiedler See - Seewinkel
Lange Lacke v NP Neusiedler See - Seewinkel
Prednáška riaditeľa NP Nuesiedler See - Seewinkel Aloisa Langa
Historický záber pastvy na území dnešného národného parku Neusiedler See - Seewinkel
Prednáška riaditeľa NP Nuesiedler See - Seewinkel Aloisa Langa
Účastníci študijnej cesty