facebook youtube
sk | en | de | hu

Sprietočnenie ramien/ ramenných systémov pre prirodzenú obnovu a dlhodobé zabezpečenie hniezdnych možností kolmých riečnych brehov (C.2)

Začali sa prípravné práce na realizáciu aktivity C2, ktoré nadväzujú na odbornú štúdiu A2 a sú venované sprietočneniu ramien/ramenných systémov, v tejto fáze v CHVÚ Dunajské Luhy. Bola vykonaná obhliadka v teréne a začína sa zameriavanie kvôli zemným prácam.