facebook youtube
sk | en | de | hu

Spolupráca

Máte chuť spraviť niečo pre prírodu a neviete ako? Tu je hneď niekoľko možností:

• možnosť absolvovať u nás povinnú vysokoškolskú prax (či už v teréne alebo prácou v kancelárii)
• zapojiť sa ako jednotlivec alebo firma do našich brigád (sadenie stromov, ošetrovanie drevín, čistenie prírodných zákutí, riečnych ramien...)
• stať sa dobrovoľníkom BROZ
• stať sa zamestnancom BROZ (o aktuálnych výzvach na výber nových spolupracovníkov budeme priebežne informovať)
• možnosť finančne nás podporiť formou daru na č.ú. SK45 1100 0000 0026 2303 0432 alebo cez našu aktuálnu kampaň - Adoptuj si kozu

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na broz@broz.sk alebo cez náš facebook, kde  pravidelne uverejňujeme naše novinky a plánované akcie.