facebook youtube
sk | en | de | hu

18.11.2016 - Revitalizácia štôlne Medené Hámre

Štolňa Medené Hámre sa nachádza v území európskeho významu Homoľské Karpaty v katastrálnom území Borinka. Samotná štôlňa je vyrazená na vápencoch,má dva vchody a celkovú dĺžku prístupných chodieb vyše 500 m. Ide o veľmi významné zimovisko netopierov.

Od roku 1993 tu prebieha monitoring netopierov, ktorý realizuje Základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Miniopterus. Najväčšie kolónie tu vytvára druh večernica malá (Pipistrellus pipistrellus), ktorej tu v roku 2006 zimovalo vyše 600 jedincov. V minulosti tu bol zistený aj výskyt vzácneho druhu netopiera lietavca sťahovavého (Miniopterus schreibersii).Stav lokality pred revitalizáciou
Kolónie večernice malej