facebook youtube
sk | en | de | hu

Prvé sadenice pôvodných druhov stromov už rastú v terénnej stanici NLC

Prvé sadenice pôvodných druhov stromov pre Dunajské lužné lesy v rámci projektu už rastú v terénnej stanici Národného lesníckeho centra (NLC) v Gabčíkove už od tejto jari 2016.

Pracovníci začali tohto roku prvý krát pestovať sadenice stromov, ktoré sú pôvodné pre naše lužné lesy na Podunajsku v rámci projektovej aktivity C3.

Medzi nimi sú topole čierne:

sadenice topoľ čierny

pestovanie topoľa čierneho

Topole sa pestujú aj odrezkami z materských stromov:

materských stromy

a lipy pestované zo semien:

Lipy

sadenice pre projekt