facebook youtube
sk | en | de | hu

Project team and partners

Bratislavské regionálne ochranárske združenie – BROZ Image
Na Riviére 7/a
841 04 Bratislava
Tel., fax: 02 / 5556 2693
e-mail: broz@broz.sk 
www.broz.sk

RNDr. Tomáš Kušík – project director kusik@broz.sk 
Mgr. Karolína Sobeková, PhD.– project manager sobekova@broz.sk 
Ing. Miroslava Bátovská – financial manager batovska@broz.sk 
RNDr. Daniela Pilchová - project manager assistant pilchova@broz.sk


Vodohospodárska výstavba, state enterprise Image
Karloveská 2, PO BOX 45
842 04 Bratislava 
www.vvb.skImagePrírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – PriF UK
Mlynská dolina
842 15 Bratislava 
www.fns.uniba.sk

Mgr. Matúš Kúdela, PhD. – scientific coordinator kudela@fns.uniba.sk 


ImageNorth-Transdanubian Water Directorate – EDUVIZIG 
Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
Árpád út 28-32
H-9021 Győr, Hungary
www.eduvizig.hu 

Janák Emil – project manager 

ImageSzigetköz Nature Conservation Association – SZITE
Szigetközi Természetvédelmi Egyesület 
Újhelyi 34
H-9200 Mosonmagyaróvár, Hungary
www.szite.hu