facebook youtube
sk | en | de | hu

19.06.2017 - Prezentácia projektu na podujatí ,,20 rokov BROZ – 25 rokov LIFE“

Samotné podujatie sa konalo 17.5.2017 a boli na ňom predstavené aktivity a úspechy BROZ. V rámci doobedňajšej časti programu bol priblížený aj projekt Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy - LIFE 10 NAT/SK/080. V poobedňajšej časti programu mali návštevníci podujatia možnosť pozrieť si aj projektový film s názvom: Bratislava – mesto uprostred prírody.