facebook youtube
sk | en | de | hu

16.10.2014 - Prekopanie kanálu - obnova mokrade pri Bačianskych ramenách

Ostrov Sihoť (Bačianske ramená): prekopaním kanálu v dĺžke cca.150m bola privedená voda z Bačianskeho ramena do mokrade na ostrove Sihoť, čím došlo k zlepšeniu  hydrologického režimu mokrade.