facebook youtube
sk | en | de | hu

05.04.2017 - Pozvánka na študijnú cestu "Ako zmeniť školskú záhradu?"

Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP - Dropie organizuje od 5. do 7. apríla 2017, v rámci projektu: LIFE12 NAT/SK/001155 Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky, študijnú cestu: Ako zmeniť školskú záhradu?

Jedným z cieľov projektu totiž je, aby školy, centrá voľného času a organizátori voľnočasových aktivít v regióne Dolný Žitný ostrov pozitívne zmenili svoje okolie vytvorením mikrobiotopov, ktoré budú zároveň slúžiť ako praktické laboratóriá živej prírody a spestria výučbu prírodných vied.  

Účastníci nezískajú len informáciu o tom, ako zmeniť školskú záhradu prostredníctvom prírodných prvkov, ale spoznajú aj množstvo environmentálnych aktivít a hier. Súčasťou študijnej cesty bude  návšteva Waldorfskej základnej a materskej školy v Brne, školského zariadenia pre environmentálne vzdelávanie Lipka – pracoviská Kamenná a RozmarýnekEkologického inštitútu Veronica v Hostěníne. Na všetkých zastávkach je pripravený zaujímavý program.

Prihlásiť na študijnú cestu sa môžu enviropozitívne naladení pedagógovia, zamestnanci centier voľného času a organizátori voľnočasových aktivít z regiónu Dolný Žitný ostrov pomocou on-line prihlášky v termíne do 17. marca 2017 vrátane. Všetky náklady (ubytovanie, strava, doprava) hradí organizátor. Počet účastníkov je limitovaný. V prípade veľkého počtu záujemcov si organizátor vyhradzuje právo na výber účastníkov, uprednostnené budú pilotné školy v rámci programu Tajomstvá hávede. V  prípade ďalších otázok kontaktujte Katku Béresovú, katarina.beresova@sazp.sk, 0905 314 427, 035 789 6055.Na stiahnutie