facebook youtube
sk | en | de | hu

Povedomie verejnosti a propagácia výsledkov

Projekt na ochranu hraboša severského panónskeho sa nezameriava len na jeho ochranu a obnovu biotopov, ale aj na informovanie verejnosti o tomto vzácnom a ohrozenom druhu. Spolupráca s verejnosťou ako aj rôznymi záujmovými skupinami v území hrá kľúčovú rolu nielen pri podpore aktivít projektu a ich úspešnej realizácii ale najmä pri ochrane druhu po ukončení projektu.

Počas projektu sme zrealizovali niekoľko vzdelávacích aktivít akými sú prednášky a exkurzie pre verejnosť, osadili sme informačné panely na Slovensku, Rakúsku a Maďarsku a vydali náučné letáky, plagáty, kalendáre a brožúry. Propagačné materiály dopĺňajú tričká, perá, plyšové hračky a nálepky s motívmi hraboša a jeho biotopov. V rokoch 2014/2015 sme vydali nové nálepky, pohľadnice, plagáty a hru pexeso s témou hraboša a jeho biotopov, v roku 2016 zas Správu pre verejnosť so zhrnutím aktivít počas trvania projektu a brožúru tematicky zameranú na revitalizáciu mokradí. Projekt bol priamo prezentovaný miestnym obyvateľom, študentom vysokých škôl prírodovedného zamerania, žiakom a študentom stredných a základných škôl, odborníkom a vedcom, ale aj širokej verejnosti. Spolu sme uskutočnili 36 prezentácií pre 734 ľudí a 35 exkurzií v projektových územiach pre 608 ľudí.  Počas projektu sme projekt prezentovali aj prostredníctvom 6 TV reportáží, 4 interview v rádiu či 72 článkov vydaných v tlačenej alebo online verzii. Nechýbala ani účasť a propagácia projektu na konferenciách (22x) na Slovensku, v Českej republike, Rakúsku, Nemecku a Luxemburgu.

V roku 2015 (18. – 20. mája) sme zorganizovali workshop na tému Microtus oeconomus v Illmitzi v informačnom centre Národného parku Neusiedler-See-Seewinkel. Prezentácie sa týkali výskumu hraboša severského panónskeho a manažmentu a obnovných aktivít na jeho ochranu. Exkurzie v rámci workshopu boli zorganizované v projektových územiach v Rakúsku a na Slovensku. Zúčastnilo sa 26 odborníkov zo štyroch krajín – Slovenska, Maďarska, Holandska a Rakúska. Fotografie z workshopu si môžete pozrieť tu.

Putovná výstava o živote hraboša severského panónskeho v mokradiach Podunajska má tvar nadživotnej hrabošej nory, pričom časťou expozície je aj panoramatické kino, kde sa premieta krátky dokumentárny film o hrabošovi a mokradiach, video laboratórium s analýzou sovích vývržkov, aktivity zmyslového poznávania, model potravného reťazca či magnetické tabule s interaktívnymi hrami. Za šesť rokov putovania videlo výstavu viac ako 12000 návštevníkov na 28 rôznych miestach na Slovensku a v Maďarsku. Bližšie informácie o výstave nájdete tu.

O živote hraboša sme natočili polhodinový dokumentárny film, ktorý bol odvysielaný v Maďarskej televízii a bol tiež použitý v interaktívnej putovnej výstave. Je ho možné vidieť aj so slovenskými a anglickými titulkami.

Druhý film vytvorený v rámci projektu s názvom Tajomný obyvateľ mokradí pri Čiližskom potoku – Hraboš severský panónsky, má dĺžku 26 minút a dokumentuje práce BROZ v projekte LIFE na ochranu tohto vzácneho hraboša. Unikátne zábery z hrabošej nory striedajú pohľady na stavebné práce na obnove Čiližského potoka a na stavidlách zadržiavajúcich vodu v mokradiach. Život hraboša je tak počas jedného roka zachytený v súvislosti s ochranárskymi opatreniami na návrat vody do Podunajských mokradí a záchranu týchto ekosystémov. Film bol krátko po jeho dokončení odvysielaný v niekoľkých regionálnych televíziách Slovenska a Maďarska. Film obsahuje aj slovenské, anglické, nemecké a maďarské titulky a distribuuje sa verejnosti, televíziám a školám na Slovensku, Maďarsku a Rakúsku.

V časti „Napísali o nás“ si môžete prečítať uverejnené články o projekte a jeho aktivitách.