facebook youtube
sk | en | de | hu

A Vízgazdálkodási Kutató Intézet (VÚVH) elkészítette az ágrendszer fizikai meder-modelljét

A VÚVH laboratóriumában elkészítették az ágrendszer egy részének fizikai modelljét. A modell optimalizálja a keresztirányú elemek legfőbb paramétereit, helyzetét és konfigurációját úgy, hogy elérhető legyen a vízfolyás legmegfelelőbb jellege. A modell alapján, valamint a későbbi terepmérések és a numerikus modellezés értékei figyelembe véve lehetséges lesz a C.1-es (Az áramlási kapacitás és a hosszanti konnektivitás felújítása a Duna mellékág-rendszerében) és C.2-es (Mellékágak laterális konnektivitásának és a vizenyős területek vízellátásának felújítása) projektelemek megvalósításának legmegfelelőbb változatának kiválasztása.

A modell az A.1 projektelem (Duna ágrendszerében a vízáramlás és a hosszanti meder-összeköttetés felújításának vizsgálata hidrodinamikai modellezés segítségével) része.