facebook youtube
sk | en | de | hu

Orliak morský (Haliaeetus albicilla)

orliak morský ( Haliaeathus albicilla)   foto: Harvančík

Smernica o vtákoch – Príloha I.

Veľkosť populácie v projektovom území – 6-7 párov.

Hniezdič, zimujúci a stály vták.

Stav ochrany – neohrozený bezprostredne.

Potenciálne hrozby sú v nízkej populačnej hustote, malom reprodukčnom potenciáli a vysokej citlivosti na rôzne negatívne faktory. Napríklad v roku 2007 bola väčšina hniezdnych párov neúspešná.

Okrem pokračovania v monitoringu a obmedzeniu lesného hospodárenia okolo hniezd by bolo potrebné aj zlepšenie biotopov za účelom zlepšenia potravnej ponuky.