facebook youtube
sk | en | de | hu

15.09.2012 - Removal of an illegal landfill from the riverbed of Čiližský potok brook

Časť nelegálnej skládky odpadu v k. ú. Veľký Meder
Geodetické zameriavania a vytyčovania potrebnej šírky a hĺbky koryta (realizované VÚVH)
Skládka obsahovala najmä stavebný odpad
Vybagrovanie koryta potoka
Vyviezlo sa cca 300 ton odpadu
Po odstránení skládky sa vybágrovalo koryto Čiližského potoka