facebook youtube
sk | en | de | hu

Az oldalág-rendszer vízáramlásának felújítását elemző szaktanulmány (A.2)

A projektelem célja, hogy hatékony intézkedéseket javasoljon a Duna főmedrének és oldalágainak újból megtörténő összekötésére előre kiválasztott területeken.

Az intézkedésjavaslat kidolgozása során figyelembe lett véve a 2000/60/EK Víz Keretirányelv, végleges formája pedig konzultálva volt a projektben közreműködő partnerekkel. A Szap-Szob községek közti szakaszon ezek az intézkedések igazítva voltak a DuReFlood szlovák-magyar nemzetközi projekt tervezett tevékenységeihez. A megfelelő intézkedések kidolgozása érdekében fel lett mérve a Duna folyó ágrendszerének történelmi és morfológiai fejlődése. össze lettek gyűjtve, és elemzésre kerültek a hidrológiai és hidraulikai adatok, ezt követően pedig meg lett határozva a kiválasztott területek vízgazdálkodási terve.

Az A2 projektelem keretén belül részletes terepfelmérés lett megvalósítva. Az aktuális műszaki és topográfiai adatokat digitális domborzatmodellbe (DTM) töltöttük fel, ami kiindulópontja volt a D2 hidrodinamikai modell elkészítésének, valamint a jelenlegi helyzet és a javasolt felújítási beavatkozások kiértékelésének.

Hidrológiai és hidromorfológiai szempontból a rehabilitációra legalkalmasabbnak a medvei és a kulcsodi oldalágak bizonyultak. Ezeknek az ágaknak jelentős árvízvédelmi szerepe is van.