facebook youtube
sk | en | de | hu

Természetvédelem

A projektterület szlovák része a védett területek több kategóriájában szerepel, melyeknek európai és nemzeti jelent?ségük van.


ImageDunai ligetek védett tájvédelmi körzet 
1998-ban jelölték ki a Duna menti síkságon a szlovák és szlovák-magyar Duna-szakaszon a Pozsonytól Komáromig terjed? 12 284 hektár nagyságú területet. 

1993-ban az egész tájvédelmi körzet több mint 14 000 hektáros területét a Ramsari Egyezmény szerint Dunai ligetek nemzetközi vízi területnek nevezték el.Kis terület? védett területek 

Nemzeti természeti rezervátumok: 
• Ostrov orliaka morského Réti sas szigete 
• ?í?ovské m?tve rameno Csicsói holtág 

Természeti rezervátumok: 
• Starý háj Öreg liget 
• Dunajské ostrovy Dunai szigetek 
• Ostrovné lú?ky Szigeti mez?k 
• Kopá?sky ostrov Kopács sziget 
• Gajc
• Topoľové hony Nyárfa telkek 
• Zlatniansky luh Aranyosi ártér 

Védett körzetek:
• Poľovnícky les Vadászerd? 
• Bajdel 

Természeti emlékek: 
• Panský diel Úri rész 
• Kráľovská lúka Királyrét A NATURA 2000 területei 

Image


Dunai ligetek védett madárterület

SKCHVU007 
16 511,58 ha

A Dunai ligetek védett madárterületet azért javasolták, hogy védelmet nyújtson a Haliaeetus albicilla, Egretta garzetta, Milvus migrans, Ixobrychus minutus, Larus melanocephalus, Sterna hirundo, Alcedo atthis, Anas querquedula, Tringa totanus, Netta rufina, Anas strepera, Anthus campestris, Ciconia nigra, Circus aeruginosus és Riparia riparia. fajok fészkel? populációinak. Ezzel együtt a rendszeresen iderepül? több mint 20 000 példány jelent?s vonulási helye és a több mint 70 000 vízimadár telel?helye.


Európai jelent?ség? területek 

SKUEV0064 Bratislavské luhy Pozsonyi ligetek - 668,23 ha

SKUEV0182 ?í?ovské luhy Csicsói ligetek - 459,6 ha

SKUEV0183 Veľkolélsky ostrov Nagyléli sziget - 328,65 ha

SKUEV0269 Ostrovné lú?ky Szigeti mez?k - 613,56 ha

SKUEV0270 Hru?ov Körtvélyesi víztározó - 33,14 ha

SKUEV0293 Kľú?ovské rameno Kulcsodi Duna-ág - 539,82 ha

SKUEV0295 Biskupické luhy Püspöki ligetek - 869,03 ha

SKUEV0393 Dunaj Duna - 1511,17 ha