facebook youtube
sk | en | de | hu

Természetvédelmi megítélés

Természetvédelmi megítélés 

  • Nemzeti jogszabály – természetvédelmi törvény 543/2002
  • Rendelet 492/2006, 4. melléklet – fokozottan védett, közösségi jelentőségű faj, melynek védelmére védett területeket jelentenek ki
  • Rendelet 492/2006, 6. melléklet – európai jelentőségű fokozottan védett faj, természetvédelmi értéke 1000 €
  • Berni Egyezmény – a vadon élő élővilág és a természetes élőhelyek védelméről, III. függelék
  • Élőhelyvédelmi Irányelv 92/43/EEC – a természetes élőhelyek és vadon élő állatok és növények védelméről, II. és IV függelék
  • Szlovákia fajainak Vörös Listája: Vörös Lista (Žiak D. & Urban P., 2001): veszélyeztetett alfaj