facebook youtube
sk | en | de | hu

State of protection

State of protection

  • National legislation - law 543/2002 l.d.
  • Vyhláška 492/2006, príloha 4 - prioritný druh európskeho významu, na ktorého ochranu sa vyhlasujú chránené územia
  • Vyhláška 492/2006, príloha 6 - chránený druh európskeho významu, spoločenská hodnota 1000 €
  • Bern convention - Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, annex 3
  • Directive 92/43/EEC - Directive on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora, annex 2 and 4
  • Slovak red list (Žiak D. & Urban P., 2001): endangered subspieces