facebook youtube
sk | en | de | hu

07.07.2017 - Part menti növényzet helyreállítása és védelme

A projektelemen a tevékenység 2016 tavaszán kezdődött meg. 2017 tavaszán az összes facsemete ki lett ültetve. A következő honos fafajok kerültek kiültetésre: Salix alba, Populus alba, Populus nigra, Alnus glutinosa, Quercus robur, Fraxinus angustifolia a Duna menti ártér madárvédelmi terület térségében az A.3 szaktanulmány alapján.

 

A facsemeték 18 területen lettek kitelepítve a tervezett 27 lokalitás helyett. Ennek legfőbb oka az alkalmas és „szabad” élőhelyek hiánya, valamint a projekt ütemtervének betartása. A megfelelő területek az A3-as szaktanulmány eredményei alapján lettek kiválasztva.

A projektelem részeként feltérképeztük az ártéri erdők idősebb faegyedeit, valamint őshonos fafajainak értékes példányait is. Az így felkutatott faegyedeket megjelöltük és sikeresen megóvtuk a kivágástól azokon a területeken is, ahol a monokultúrás nyárfaültetvényekben vagy akár más erdőtípusú parcellákon intenzív fakitermelés van folyamatban. A projekt kezdete óta több mint 1 000 faegyed lett feltérképezve, kijelölve és védelem alá véve.

A betervezett 19 000 fiatal facsemete sikeresen ki lett ültetve. A facsemeték 18 területen lettek kitelepítve összesen 15,2665 hektárnyi kiterjedésű térségben.