facebook youtube
sk | en | de | hu

07.07.2017 - Ochrana a obnova brehových porastov C.3

Aktivita začala na jar 2016. Na jar 2017 boli vysadené všetky zvyšné stromy. Vysádzali sa tieto pôvodné druhy stromov: Salix alba, Populus alba, Populus nigra, Alnus glutinosa, Quercus robur, Fraxinus angustifolia v CHVÚ Dunajské luhy podľa štúdie A3.

Stormy boli vysadené na 18 lokalitách namiestoch plánovaných 27. Dôvodom bola dostupnosť vhodných voľných plôch na výsadbu a časový harmonogram projektu. Všetky tieto lokality sú v súlade s odporúčaniami odbornej štúdie A3.

Súčasťou tejto aktivity je aj mapovanie brehových porastov so zameraním na vyhľadávanie starých pôvodných druhov stromov. Od začiatku projektu bolo lokalizovaných, označených a chránených viac ako 1000 stromov pôvodných druhov. Po dohode s lesníkmi sú takéto stromy ponechané na mieste.


 

Všetkých 19 000 mladých stromčekov bolo vysadených tak ako bolo plánované. Stromy boli vysadené na 18 lokalitách na celkovej ploche 15,2665 ha.