facebook youtube
sk | en | de | hu

08.07.2016 - Obnova vzácnych lesostepných biotopov v Biskupických luhoch

Po obnove tradičnej pastvy v Biskupických luhoch - vďaka projektu LIFE Ochrana a obnova Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy, sa podarilo eliminovať silné monokultúry inváznych bylín Solidago sp. Pastva je v týchto biotopoch ideálna metóda obnovy pôvodného druhové zloženia.