facebook youtube
sk | en | de | hu

Obnova vodného režimu na navrhovanom území európskeho významu SKUEV0163 Rudava

2007 - 2008 - Financované: Holcim Slovensko a.s.
Cena Holcim pre rozvoj regiónu Záhorie