facebook youtube
sk | en | de | hu

Obnova rašelinísk Záhorskej nížiny - prvá etapa

2001 - 2002 Financované: MATRA KNIP, Holandsko