facebook youtube
sk | en | de | hu

31.03.2016 - Obnova pôvodného drevinového zloženia v lesných biotopoch

Cieľom je obnova pôvodného drevinového zloženia a zvyšovanie biodiverzity nasledovnými zásahmi do lesných porastov: odstraňovanie invazívnych druhov, výsadba pôvodných druhov drevín, vyznačovanie a ochrana cenných stromov a modifikácia ťažby. 


Krátke dokumentačné video.
výsadba pôvodných druhov drevín