facebook youtube
sk | en | de | hu

26.01.2018 - Mokrade pri Vojke ožívajú

Po revitalizačnom zásahu na jar 2017 sa ukazujú prvé úspechy. V oblasti bývalej ramennej sústavy Dunaja, v rámci projektovej aktivity C.2, pri obci Vojka boli na jar  obnovené ramená na úseku dlhšom ako 800 m a vznikli trvalé mokrade na rozlohe takmer 1 ha. 

Voda, ktorú sme revitalizačnými opatreniami doviedli tam, kde už dlšie nemala prístup spôsobila malý zázrak: na miestach kde  ešte sezónu pred tým rástla iba burina, invázne byliny alebo bola pôda holá, sa začali už 6 mesiacov po zásahu objavovať ostrice. Rastú priamo na brehu ramien, ale aj v ich okolí a tam kde je plytšia voda aj priamo v mokradi, ktorá vznikla rozliatím vody z obnoveného ramena. 

Ostrice vydržali dlhé obdobie bez vody a samy bez našej pomoci, iba vďaka privedenej vode z Dunaja začali rásť akoby ich tam niekto sadil. Rameno 2 mesiace po zásahu
Rameno 2 mesiace po zásahu
rameno 6 mesiacov po zásahu
Brehy ramena porastené ostricami
Detail brehu s ostricami
Mokraď 2 mesiace po zásahu
Mokraď 6 mesiacov po zásahu
Ostrice rastúce v mokradi