facebook youtube
sk | en | de | hu

Mediálne výstupy

Otvorenie kempingu v Veľkom Léli

15.06.2017 - Otvorenie kempingu v Veľkom Léli

13. júna BROZ symbolicky otvoril kemping vo Veľkom Léli - Zlatná na Ostrove, ktorý bol vybudovaný s prispením grantového programu Dunajského fondu, v rámci projektu "Bližšie k Dunaju - kemping Veľký Lél"
Televízna diskusia o Devínskej Kobyle

07.02.2017 - Televízna diskusia o Devínskej Kobyle

V diskusii v Devínskonovoveskej televízii priblížil projektový manažér Andrej Devečka nielen samotné územie Devínskej Kobyly, ale aj jeho význam a dôležitosť ochrany lokality pre zachovanie jedinečných hodnôt, ktorými sa Devínska Kobyla vyznačuje.
Exkurzia v rámci

19.08.2016 - Exkurzia v rámci "Píšicího semináru k programu LIFE"

Dňa 19.8.2016 sa uskutočnila exkurzia v rámci "Píšicího semináru k programu LIFE" v projektových územiach.
TV reportáž - Pastva na Devínskej Kobyle a Kampaň adoptuj si kozu

09.08.2016 - TV reportáž - Pastva na Devínskej Kobyle a Kampaň adoptuj si kozu

Predstavenie pastvy na Devínskej Kobyle a kampane Adoptuj si kozu v Západoslovenskej televízii
Tlačová konferencia k revitalizácii Karloveského ramena

03.06.2016 - Tlačová konferencia k revitalizácii Karloveského ramena

Bratislavské regionálne ochranárske združenie v rámci projektu LIFE Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy / NATURA 2000 BA, v spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. (BVS) a vodohospodármi úspešne zrevitalizovali už druhé bratislavské rameno Dunaja.
Nové altánky a lavičky pre návštevníkov Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla

05.05.2016 - Nové altánky a lavičky pre návštevníkov Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla

V marci boli v Národnej prírodnej rezervácií Devínska Kobyla v rámci projeku Ochrana a obnova území Natura 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy umiestnené dva nové altánky a 5 nových lavičiek pre návštevníkov územia - aktivitu zastrešil projektový partner Štátna ochrana prírody. Obnovené boli aj drevené zábrany pri paleontologickom nálezisku Sandberg.
Sihoť nie je všetko! Aj ďalšie bratislavské lesy sú v ohrození!

22.04.2016 - Sihoť nie je všetko! Aj ďalšie bratislavské lesy sú v ohrození!

Sihoť je len veľmi malá časť z celkových území, ktoré sú navrhnuté na hospodárske využívanie lesa - ťažbu. Ďalšie postihnuté územia majú porovnateľnú a väčšiu hodnotu z hľadiska ochrany vodných zdrojov i ochrany prírody...
Putovná interaktívna výstava pre školy v SEV Dropie

09.03.2016 - Putovná interaktívna výstava pre školy v SEV Dropie

Do 1.6. máte možnosť navštíviť v priestoroch SEV Dropie (Zemianska Olča)interaktívnu výstavu o živote včelárika zlatého, rybárika riečneho a brehule hnedej. V prípade záujmu o sprevádzanie pre školy kontaktujte - http://www.sazp.sk/SEV/dropie/.
Voda je život - živé mŕtvé ramená

12.02.2016 - Voda je život - živé mŕtvé ramená

V máji 2014 ťažké mechanizmy opäť sprietočnili Veľkolélske rameno. Vlani v marci otvorili vstup aj výstup na Devínskom ramene. Už o pár týždňov sa dokončí posledná fáza sprietočňovania Karloveského ramena. Obe ramená spadajú pod projekt Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy. Opäť tu prúdi voda. Rozkrútil sa kolotoč. Rybári žasnú, pretože sa do ramien vracajú ryby, ktoré sa neresia v plytších vodách, a ktoré mladí kolegovia poznali vari už len z kroník. Nadšení sú zoológovia, a najmä ornitológovia, pretože tu znovuobjavujú útočisko vzácne druhy vtákov. Rieka tu sama vytvára úžasné pláže a zákutia. Ukazuje sa nesmierny kultúrny a sociálny potenciál
Vernisáž interaktívnej výstavy

05.02.2016 - Vernisáž interaktívnej výstavy "Kolmý riečny breh - najlepšie miesto pre život"

V utorok 2.2.2016 sa za účasti štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia (MŽP), autora výstavy, rezortných organizácií MŽP a projektových partnerov uskutočnila vernisáž výstavy "Kolmý riečny breh - najlepšie miesto pre život", ktorá bola v priestoroch ministerstva umiestnená do 12.2..
Otvorenie náučného areálu na Devínskej Kobyle

30.09.2015 - Otvorenie náučného areálu na Devínskej Kobyle

Stredu 30.9.2015 bol slávnostne otvorený náučný areál na Devínskej Kobyle. Jeho cieľom je zvýšiť informovanosť návštevníkov o biodiverzitnej hodnote územia ako aj o potrebe aktívneho manažmentu vzácnych xerotermných spoločenstiev, ktoré sú ohrozené zarastaním drevinami.
Začiatok pastvy v Geologickom múzeu

23.09.2015 - Začiatok pastvy v Geologickom múzeu

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) spolu s dobrovoľníkmi a členmi neziskovej organizácie Barbora a OZ Priestor a socha od jari 2015 začali s obnovou chátrajúceho areálu Geologického múzea v Devíne s hlavným cieľom zrevitalizovať toto územie, vybudovať jednoduchú infraštruktúru (altánok, lavičky) pre budúcich návštevníkov a taktiež vytvoriť zázemie pre následné potreby ochrany prírody v blízkom okolí.
Čistenie Devínskeho ramena

11.09.2015 - Čistenie Devínskeho ramena

V piatok 11.9. sa uskutočnila dobrovoľnícka akcia pri vyústení Devínskeho ramena, kde sa podarilo vyzbierať niekoľko vriec odpadkov a vypočuť si zaujímavú prednášku o chránenom území za účasti pracovníkov Štátnej ochrany prírody.
Sprietočnenie Devínskeho ramena - krátke dokumentačné video

11.08.2015 - Sprietočnenie Devínskeho ramena - krátke dokumentačné video

Pozrite si krátke dokumentačné video k aktivite sprietočnenia Devínskeho ramena, ktoré sa BROZ v spolupráci s partnermi podarilo v apríli 2015.
Vyhlásenie súťaže Dunajský majster umenia 2015

13.05.2015 - Vyhlásenie súťaže Dunajský majster umenia 2015

Aj tento rok majú školské kolektívy možnosť vytvoriť originálne umelecké dielo výhradne z prírodných materiálov na tému Dunaj.
Okrem pekných a hodnotných cien budú víťazi odmenení titulom „Dunajský majster umenia roku 2015“.
Dobrovoľnícka akcia v NPR Devínska Kobyla

06.05.2015 - Dobrovoľnícka akcia v NPR Devínska Kobyla

Geologické múzeum v Devíne obnovia. Jeho revitalizácia je cieľom dnešnej dobrovoľníckej akcie, ktorú pri príležitosti Svetového dňa európskej siete chránených území Natura 2000 zorganizovalo Bratislavské regionálne a ochranárske združenie (BROZ).
Fotosúťaž - Život v Bratislavskom regióne, video súťaž Green-Go Short Film Contest

13.04.2015 - Fotosúťaž - Život v Bratislavskom regióne, video súťaž Green-Go Short Film Contest

Ochrana životného prostredia je ústrednou témou už 3. ročníka fotosúťaže Život v Bratislavskom regióne, ktorú pripravila krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region Tourism v spolupráci s Bratislavskou župou. Súťaž začala 1. apríla a potrvá do 15. mája. Fotografie budú súčasťou putovného filmového festivalu Ekotopfilm - Envirofilm.
Zapojte sa aj do video súťaže - www.greengofest.eu
Tlačová konferencia pri príležitosti sprietočnenia Devínskeho ramena

24.03.2015 - Tlačová konferencia pri príležitosti sprietočnenia Devínskeho ramena

Doposiaľ najväčšia riečna revitalizácia svojho druhu na území hlavného mesta je ukončená. Aktivitu projektu LIFE - Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy za účasti ministra životného prostredia Petra Žigu v utorok 24.3.2015 predstavili novinárom ochranári, odborníci zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
DOBROVOĽNÍCKA AKCIA: Vyvetraj si hlavu - poď s nami sadiť stromy a vyčistiť časť ramenného systému pri obci Bodíky.

05.03.2015 - DOBROVOĽNÍCKA AKCIA: Vyvetraj si hlavu - poď s nami sadiť stromy a vyčistiť časť ramenného systému pri obci Bodíky.

Pozývame vás na dobrovoľnícku akciu: " Poď s nami sadiť stromy a vyčistiť časť ramenného systému pri obci Bodíky."
Revitalizácia Devínskeho ramena

19.02.2015 - Revitalizácia Devínskeho ramena

Devínske rameno sa začína približne kilometer od sútoku riek Dunaja a Moravy a obmýva Slovanský ostrov v blízkosti hradu Devín. Voda však ostrov obteká len zriedka, keď je hladina Dunaja vysoká. Väčšinou je totiž v Devínskom ramene len stojatá voda alebo je koryto úplne suché. BROZ práve v týchto dňoch získava posledné stavebné povolenia, aby mohli začať práce na jeho revitalizácii. Terénne úpravy majú zaručiť, aby sa Devínske rameno sprietočnilo v celej dĺžke. Na jeho vtoku prehĺbia dno o dva metre a odstránia 28 metrov dlhé staré brehové opevnenie.
Svetový deň mokradí

02.02.2015 - Svetový deň mokradí

Motto tohtoročného Svetového dňa mokradí zdôrazňuje významnú úlohu, ktorú mokrade zohrávajú v životoch nás všetkých. Budúcnosť ľudstva závisí od mokradí. Mokrade zadržiavajú a čistia vodu, poskytujú ryby, ryžu a plodiny, ktoré živia milióny ľudí sveta. Mokrade fungujú ako prírodné špongie, zmierňujú klimatické extrémy, povodne i obdobia sucha. Prekypujú bohatstvom života rastlín a živočíchov a veľký význam majú aj pre viazanie a ukladanie uhlíka.
Spolupráca s miestnym obyvateľstvom pri obnove cenných slanísk

14.01.2015 - Spolupráca s miestnym obyvateľstvom pri obnove cenných slanísk

Slaniskové biotopy patria medzi najohrozenejšie biotopy v celoeurópskom meradle, v rámci európskej legislatívy sú zaradené k európsky významným biotopom v kategórii prioritných. Napriek tomu, že na Podunajskej nížine zaberali v 50-tych rokoch slaniská relatívne veľkú rozlohu, približne 8300 ha, do súčasnosti sa zachovali už iba zvyšky na ploche cca 500 ha. Tie sú viac či menej negatívne ovplyvnené ľudskou činnosťou a postupne zanikajú.
BROZ finalistami medzinárodného ocenenia

04.11.2014 - BROZ finalistami medzinárodného ocenenia

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) získalo za svoje projekty ochrany prírody v okolí Dunaja nomináciu na celoeurópske ocenenie European Riverprize. Ako agentúru SITA informoval predseda združenia Tomáš Kušík, združenie sa dostalo do záverečnej trojice finalistov. Cenu European Riverprize udeľuje medzinárodná organizácia International river foundation, ktorá združuje zoskupenia zamerané na ochranu prírody v okolí riek. Ocenenie za účasť vo finálovej trojici ochranárom odovzdali na Európskej konferencii o obnove riečnych ekosystémov 29. októbra vo Viedni.
Vodohospodárska výstavba podporí ekologické kosenie svojich pozemkov

17.10.2014 - Vodohospodárska výstavba podporí ekologické kosenie svojich pozemkov

Bratislava – 16.10.2014, Podnik Vodohospodárska výstavba, š.p. (Ďalej len VV, š.p.) ako rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR presadzuje rozvíjanie environmentálnych projektov na svojich pozemkoch.
Exkurzia pre výhercov súťaže Dunajský majster umenia 2014

30.09.2014 - Exkurzia pre výhercov súťaže Dunajský majster umenia 2014

30.9.2014 sa uskutočnila exkurzia pre výhercov súťaže Dunajský majster umenia 2014 v NPR Devínska Kobyla.
Obmedzenie výdavkov na ochranu životného prostredia

10.09.2014 - Obmedzenie výdavkov na ochranu životného prostredia

Ak štát nezastaví pokles financovania pre ochranu životného prostredia a prírody, budú ohrozené prírodné hodnoty, ktoré majú aj ekonomický význam. Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2015, ktorý zverejnilo ministerstvo financií predpokladá ďalšie znižovanie výdavkov pre kapitolu ministerstva životného prostredia.
Objavte druhú tvár Devínskej Kobyly

10.09.2014 - Objavte druhú tvár Devínskej Kobyly

Prvky umiestnené popri modro značenom turistickom chodníku od Sandbergu do Weitovho lomu približujú Devínsku Kobylu nielen ako prírodný skvost, ale aj ako významné paleontologické nálezisko s neobyčajnou históriou - nájdete tu 7 novoosadených náučno-umeleckých prvkov s témou fauna a flóra Devínskej Kobyly, paleontologické nálezisko, či význam pastvy v chránených územiach.
Za posledné roky opustila Bratislavu polovica populácie netopierov

25.08.2014 - Za posledné roky opustila Bratislavu polovica populácie netopierov

„Od roku 2001 začalo zatepľovanie budov naberať intenzívne obrátky. Kým sme si uvedomili, aký negatívny vplyv to má na populáciu vtákov, ktoré ich využívajú na hniezdenie či zimovanie, a našli riešenie, bolo už trochu neskoro,“ hovorí Ján Kaľavský z ochranárskeho združenia Broz.
Cena CEE-webu - Kvalita v ochrane prírody 2014 a

10.07.2014 - Cena CEE-webu - Kvalita v ochrane prírody 2014 a "Go wild!" fotografická súťaž

Myslíte si, že váš projekt je jedným z najlepších príkladov ochrany prírody v strednej a východnej Európe? Chcete prezentovať svoje výsledky rozhodovacím orgánom, kolegom z iných MVO, vedcom a širokej verejnosti? Ocenenie „Kvalita v ochrane prírody“ je tu práve pre vás!
Rovnako sa môžete zapojiť do fotografickej súťaže "Go wild!", ktorá je taktiež vyhlásená organizáciou CEE web for biodiversity. Viac info v priložených plagátoch.
Vyhlásenie výsledkov súťaže Dunajský majster umenia 2014

18.06.2014 - Vyhlásenie výsledkov súťaže Dunajský majster umenia 2014

Pozývame Vás na slávnostné vyhlásenie výsledkov Dunajský majster umenia 2014 spojených s oslavou Dňa Dunaja v sobotu 21.6. 2014 v Devíne od 10.00. Pri BROZ infostánku si môžete zložiť obrie puzzle vyzy veľkej alebo naučiť sa určiť rôzne druhy rýb žijúcich v našich riekach!
Dunaju vracajú odseknuté ramená

13.06.2014 - Dunaju vracajú odseknuté ramená

Veľkolélsky ostrov fascinuje reportérov
Svetový deň biodiverzity v Bratislave

22.05.2014 - Svetový deň biodiverzity v Bratislave

Tento týždeň si pripomíname Svetový deň biodiverzity a Svetový deň migrujúcich rýb - BROZ si pri tejto príležitosti pripravilo víkendnový program priamo v prírode s ukážkami našich ochranárskych aktivít ako je pastva v chránených územiach, či sprietočňovanie bočných ramien Dunaja. Príďte za nami na exkurzie k včelárikom na Sandberg, pochutnať si na "lúčnom menu" pri stáde kôz na Devínskej Kobyle, či pozrieť si živé ukážky rýb na sútok Dunaja a Moravy k nášmu infostánku!
Záchrana Veľkolélskeho ramena

18.05.2014 - Záchrana Veľkolélskeho ramena

Reportáž o revitalizácii Veľkolélskeho ramena v hlavných správach slovenskej televízie
Dunajský majster umenia 2014

13.05.2014 - Dunajský majster umenia 2014

Aj tento rok máte možnosť zúčastniť sa súťaže Dunajský majster umenia o hodnotné ceny!
Deň Zeme tento rok oslavuje aj Dunaj – začali sa práce na sprietočnení Veľkolélskeho ramena

22.04.2014 - Deň Zeme tento rok oslavuje aj Dunaj – začali sa práce na sprietočnení Veľkolélskeho ramena

V týchto dňoch sa začala zatiaľ najväčšia revitalizačná akcia v dunajskom regióne zameraná na sprietočnenie Veľkolélskeho ramena Dunaja.
Jarné upratovanie Karloveskej zátoky

29.03.2014 - Jarné upratovanie Karloveskej zátoky

Pozývame všetkých nadšencov čistej prírody na Jarné upratovanie Karloveskej zátoky 2014. Stretávame sa 29.3. o 9:30 pri Klube Mark Twain.

Organizátori: Nadácia BVS, BROZ, Greenpeace, Zelená hliadka, OZ Karloveská zátoka a ďaľši dobrovoľníci. :)
Kandidáti na prezidenta sa vyjadrili k otázkam životného prostredia

10.03.2014 - Kandidáti na prezidenta sa vyjadrili k otázkam životného prostredia

Zelená koalícia mimovládnych organizácií uskutočnila anketu medzi kandidátmi na prezidenta SR zameranú na otázky životného prostredia. Oslovení boli ôsmi kandidáti, ktorí dosahovali najvyššie preferencie podľa prieskumov zverejnených začiatkom februára. Odpovedali všetci okrem Roberta Fica.
Rusovské rameno opäť ožíva

26.02.2014 - Rusovské rameno opäť ožíva

Reportáž z revitalizačných prác na Rusovskom ramene
Deň mokradí

02.02.2014 - Deň mokradí

Každý rok si 2. februára pripomíname Svetový deň mokradí, biotopov, ktoré sú domovom vzácnych druhov rastlín a živočíchov - mnohé z nich sú dnes už kriticky ohrozené. V roku 2014 je nosnou témou aj vzťah mokradí a poľnohospodárstva a podpora partnerstva medzi ochranármi a hospodármi na ich ochrane a využívaní.
Slovenská práca sa umiestnila na 3. mieste v medzinárodnom kole súťaže Dunajský majster umenia!

14.10.2013 - Slovenská práca sa umiestnila na 3. mieste v medzinárodnom kole súťaže Dunajský majster umenia!

Žiaci z Komárna boli minulý týždeň ocenení za svoju umeleckú prácu o Dunaji, ktorou sa zapojili do medzinárodnej súťaže Dunajský majster umenia 2013 - na Slovensku spoluorganizovanú aj BROZ. Cenu odovzdával maďarský prezident János Áder.
Šanca pre modrý Dunaj - výstava najlepších prác v Bratislave

10.10.2013 - Šanca pre modrý Dunaj - výstava najlepších prác v Bratislave

Od 11. 10. do 10. 11. 2013 majú milovníci Dunaja možnosť prísť si pozrieť putovnú výstavu zo súťaže umeleckých študentských diel s názvom "Šanca pre modrý Dunaj" do Shopping Palace Zlaté piesky. Slávnostné zahájenie výstavy, spojené s odovzdávaním cien pre účastníkov z bratislavského kraja bude 11. 10. 2013 o 16.00 v priestoroch Shoppping Palace.
24-hodinovka pre Dobrú krajinu s BROZ

21.08.2013 - 24-hodinovka pre Dobrú krajinu s BROZ

V túto stredu (21.8.) v rámci projektu Dunajské luhy - vzácna a nepoznaná divočina na prahu veľkomesta sa spolu s BROZ máte možnosť poprechádzať po Sovom lese, vypočuť si informácie o rastlinách a živočíchoch žijúcich v lužných lesoch a zahrať sa s nami ekovýchovné hry - aj touto formou chceme priblížiť problematiku lužných lesov verejnosti a zapojiť ich do ich aktívnej ochrany! Podujatie je súčasťou akcie 24-hodinovka pre Dobrú krajinu (www.dobrakrajina.sk).
Po viac ako 50tich rokoch sa opäť pasú zvieratá na Devínskej Kobyle

01.08.2013 - Po viac ako 50tich rokoch sa opäť pasú zvieratá na Devínskej Kobyle

V NPR Devínska Kobyla sa dnes zahájila aktivita BROZ - obnova tradičnej pastvy. Na spodnej terase Weitovho lomu je v elektrickej ohrade úvodné stádo 23 kôz, ktoré bude pod dohľadom pastiera postupne vypásať plochu asi šesť hektárov.
Prednáška pre verejnosť - pastva v SKÚEV Šúr

10.07.2013 - Prednáška pre verejnosť - pastva v SKÚEV Šúr

Pozývame na prednášku pre verejnosť zameranú na predstavenie projektových aktivít - plánované manažmentové opatrenia v SKÚEV Šúr. 3.7.2013 o 17.30 v priestoroch AI NOVA, Svätý Jur.
Divočina na okraji mesta - Dunajské lužné lesy

01.07.2013 - Divočina na okraji mesta - Dunajské lužné lesy

V krátkom video príspevku, ktorý sme pripravili spolu s Nadáciou Pontis, si môžete pozrieť, na čo všetko BROZ používa príspevky dobrovoľných darcov zaslané na konto nášho projektu Dunajské luhy - divočina na prahu veľkomesta prostredníctvom portálu dobrakrajina.sk
Deň Dunaja 2013

17.06.2013 - Deň Dunaja 2013

Aj BROZ je v sobotu 22. júna súčasťou pripravovaného podujatia k oslavám Dňa Dunaja - budeme vyhlasovať výsledky umeleckej súťaže Dunajský majster umenia, pripravená je interaktívna výstava o vtákoch, puzzle vyzy v životnej veľkosti, zaujímavé dokumentárne filmy, naučíme sa spoznávať dunajské ryby a nakoniec vypustíme niekoľko živých jeseterov priamo do rieky!
Deň detí s BROZ

01.06.2013 - Deň detí s BROZ

BROZ prezentovalo svoje aktivity na Dni otvorených dverí na MŽP. Pripravená bola aj prednáška a naše dokumentárne filmy.
Odstraňovanie nepôvodných druhov drevín s dobrovoľníkmi

27.04.2013 - Odstraňovanie nepôvodných druhov drevín s dobrovoľníkmi

V sobotu 27.4. sme sa stretli, aby sme v lokalite európskeho významu Ostrovné lúčky pri Rusovciach strávili spolu s dobrovoľníkmi aktívne čas odstraňovaním nepôvodných druhov drevín a dodatočnou výsadbou stromčekov aj za pomoci komunity geocacherov.
Príbeh na týždeň o Dunaji s BROZ na Rádiu Slovensku

15.04.2013 - Príbeh na týždeň o Dunaji s BROZ na Rádiu Slovensku

5 príbehov o Dunaji v spojení s rozprávaním BROZ-károv o našej aktuálnej činnosti pozdĺž tohto veľtoku vo vysielaní Rádia Slovensko.
Jarné upratovanie Karloveského ramena

06.04.2013 - Jarné upratovanie Karloveského ramena

Dnes prebehlo čistenie vzácnej lokality európskeho významu pozdĺž Karloveského ramena - aj vďaka hojnej účasti dobrovoľníkov zo Zelenej hliadky, Greenpeace, OZ Karloveská zátoka a mnohých iných, no najmä vďaka výraznej podpore a spolupráci BVS,a.s. sme povyťahovali od ramena niekoľko plných kontajnerov odpadkov a uľahčili život napríklad aj vtákom hniezdiacim v oblasti.
Reportáž o mapovaní populácií hraboša severského panónskeho

12.03.2013 - Reportáž o mapovaní populácií hraboša severského panónskeho

Ukážka zoologického výskumu, rozhovor s jeho realizátormi a význam kosenia trstiny k projektu Microtus v PR Dunajské trstiny odvysielaná formou reportáže.
Exkurzia na Veľkolélsky ostrov počas BEX 2013

11.03.2013 - Exkurzia na Veľkolélsky ostrov počas BEX 2013

15. apríla sa BROZ zapája ponukou exkurzie pre milovníkov vtáctva na Veľkolélskom ostrove do podujatia Pannonian Bird Experience 2013.
Svetový deň mokradí

06.02.2013 - Svetový deň mokradí

Pre ochranárov z BROZ je dôležité nielen mokrade obnovovať a chrániť, ale aj upozorniť na ich dôležitú úlohu v ekosystéme, ktorého je človek súčasťou. Preto sú jednou z priorít aj aktivity na zlepšenie informovanosti a povedomia medzi širokou verejnosťou.
Príbeh Dolného Rusovského ostrova

05.02.2013 - Príbeh Dolného Rusovského ostrova

Ak by ste chceli nájsť najzachovalejší pôvodný lužný les v okolí Dunaja, netreba chodiť príliš ďaleko od Bratislavy. Nachádza sa na Dolnom Rusovskom ostrove, a viaže sa k nemu zaujímavý príbeh.
Task Force Meeting River Morphology

22.01.2013 - Task Force Meeting River Morphology

Predposledný januárový týždeň sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie partnerov k projektu DANUBEPARKS STEP 2.0 o riečnej morfológií.
Začali sa práce na obnovu Rusovského ramena

09.01.2013 - Začali sa práce na obnovu Rusovského ramena

Poklad na Dunaji – územie ktoré vytvoril a zachránil sám Dunaj.
Začali sa realizovať aktívne opatrenia na ochranu prírody a zlepšenie stavu Rusovského ramena
BROZ signatárom Memoranda o porozumení vo vzťahu k ochrane vody

20.12.2012 - BROZ signatárom Memoranda o porozumení vo vzťahu k ochrane vody

BROZ včera podpisom Memoranda o porozumení vo vzťahu k ochrane vody tiež vyjadrilo svoj názor, ako by sa mala ďalej vyvíjať ochrana podzemných a povrchových vôd.
Práce na sprietočňovaní Medveďovského ramena sú takmer hotové

12.12.2012 - Práce na sprietočňovaní Medveďovského ramena sú takmer hotové

Niekoľko desaťročí takmer stojatá voda ramena začne vďaka ochranárskym opatreniam opäť prúdiť, prinášať živiny, potrebný kyslík a postupne čistiť sedimentmi zanesené koryto ramena. Revitalizačné práce, ktorých cieľom je obnoviť prietok štyri kilometre dlhého Medveďovského ramena, sú práve v týchto dňoch ukončované.
Workshop o činnosti strážcov prírody

05.12.2012 - Workshop o činnosti strážcov prírody

Začiatkom decembra sa na Prírodovedeckej fakulte uskutočnilo stretnutie zástupcov Štátnej ochrany prírody, zástupcov BROZ, projektových partnerov a strážcov prírody v súvislosti s projektom NATURA 2000 BA
Cez Medveďovské rameno začne vďaka ochranárom opäť tiecť Dunaj

20.11.2012 - Cez Medveďovské rameno začne vďaka ochranárom opäť tiecť Dunaj

Jedno z mohutných bočných ramien Dunaja opäť ožíva. Medveďovské rameno pri Sape, ktoré bolo kedysi aj hlavným dunajským korytom, sa prebúdza k životu vďaka medzinárodnému projektu.
Odstránili sme skládku odpadu z koryta Čiližského potoka

09.11.2012 - Odstránili sme skládku odpadu z koryta Čiližského potoka

Prvým krokom k sprietočneniu dnes už vysychajúceho Čiližského potoka bolo odstránenie nelegálnej skládky odpadu pri Veľkom Mederi. V tomto úseku je už koryto pripravené na znovunapustenie potoka, ktoré by sa malo zrealizovať do r. 2015.
1. medzinárodná konferencia Ochrana vtákov a netopierov pri zatepľovaní a rekonštrukcii budov, Zvolen

24.10.2012 - 1. medzinárodná konferencia Ochrana vtákov a netopierov pri zatepľovaní a rekonštrukcii budov, Zvolen

Koncom októbra sa vo Zvolene uskutočnila 1. medzinárodná konferencia Ochrana vtákov a netopierov pri zatepľovaní a rekonštrukcii budov s medzinárodnou účasťou.
Ako ovce zachraňujú slaniská

04.09.2012 - Ako ovce zachraňujú slaniská

Kde by mal človek hľadať krajinu, ktorá sa podobá na ľadovú dobu? V Tatrách? To sotva, skrýva sa na južnom Slovensku. Je roztrúsená po panónskych slaniskách, unikátnych biotopoch, do ktorých záchrany sa uprostred leta pustili ekológovia. Ich projekt priniesol prvý úspech - objavili vzácnu rastlinu, ktorú považovali za nezvestnú.
Dunajské luhy - vzácna a nepoznaná divočina na prahu veľkomesta na festivale Pohoda 2012

06.07.2012 - Dunajské luhy - vzácna a nepoznaná divočina na prahu veľkomesta na festivale Pohoda 2012

BROZ tento rok na Pohode informovala o svojich aktivitách v kaviarni aj na stagei Dobrej krajiny (darcovská sociálna sieť, kde sa snažíme motivovať individuálnych darcov aby podporili náš projekt - Dunajské luhy - vzácna a nepoznaná divočina na prahu veľkomesta).
Vyhlásenie chráneného areálu Sihoť

28.05.2012 - Vyhlásenie chráneného areálu Sihoť

Od 15. mája je riečny ostrov s panensky čistou prírodou, lužnými lesmi, zdrojom pitnej vody, dynamicky tečúcim Karloveským ramenom, či napríklad najväčším európskym ďatľom tesárom čiernym chráneným areálom s druhým a tretím stupňom ochrany. Dnes ho za chránený areál slávnostne vyhlásili vo Vodárenskom múzeu.
Vyhlásenie chráneného areálu Pečniansky les

25.04.2012 - Vyhlásenie chráneného areálu Pečniansky les

V zasadačke Výskumného ústavu vodného hospodárstva na nábreží Dunaja s výhľadom na lesy nového Chráneného areálu Pečniansky les sa zišli zástupcovia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava, Mestskej časti Petržalka, Štátnej ochrany prírody SR, rakúskeho Národného parku Donau-Auen, Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. a Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ), aby spoločne oslávili výsledok dlhoročného úsilia bratislavských ochranárov o ochranu tohto vzácneho územia
Začala sa výstava o vzácnom močiarnom hrabošovi

02.02.2012 - Začala sa výstava o vzácnom močiarnom hrabošovi

V súvislosti so Svetovým dňom mokradí, ktorý si každoročne pripomíname 2. februára, bola na pôde Ministerstva životného prostredia v Bratislave za prítomnosti ministra Józsefa Nagya slávnostne otvorená interaktívna výstava Život hraboša severského panónskeho v mokradiach Podunajska. Putovná výstava, ktorá na ministerstve zotrvá do konca marca, je zameraná na priblíženie života a ochrany vzácneho endemického cicavca hraboša severského panónskeho, vyskytujúceho sa len v mokradiach Podunajska na Slovensku, Maďarsku a Rakúsku.

Krajine vracajú genia loci

Reportáž denníka Pravda

Krajine vracajú génia loci

Reportáž denníka Pravda

2 - 3% pre ochranu prírody

Aj za Vaše 2% z dane môžeme chrániť prírodu. Ďakujeme.
Exkurzie

Exkurzie

Pre školy a verejnosť ponúkame rôzne exkurzie vedené skúsenými sprievodcami v chránených územiach Záhoria, Malých Karpát a Dunajských luhov. Individuálny program exkurzie je možné dohodnúť si mailom (broz@broz.sk) alebo telefonicky (+421255562693).