facebook youtube
sk | en | de | hu

Mapovanie "bielych plôch" na porastových mapách a ochranársky významných území v chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy

1999 - 2000
Financované: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky