facebook youtube
sk | en | de | hu

Munkatársak

RNDr. Tomáš Kušík, PhD. - projektmenedzser, kušík@broz.sk

Mgr. Viera Stloukalová, PhD. - projektmenedzser-asszisztens, stloukalova@broz.sk