facebook youtube
sk | en | de | hu

Lokalita realizácie

Od začiatku na projekte participuje 12 chránených území z 8 dunajských krajín (Rumunsko, Bulharsko, Srbsko, Chorvátsko, Maďarsko, Slovensko, Rakúsko a Nemecko). Dodatočne budú prizývaní ďalší partneri. Každý z nich je vítaný pri zohrávaní aktívnej úlohy v manažmente prírodného dedičstva s plnou politickou podporou príslušných ministerstiev, čo dokazuje veľký počet ministerstiev zapojených do projektu DANUBEPARKS v úlohe pozorovateľov.

Zo Slovenska sa do tohto projektu ako partneri zapojili Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) a Štátna ochrana prírody SR. Cieľovými lokalitami sú CHKO Dunajské luhy a CHKO Záhorie.


Mapa projektového územia (kliknite pre zväčšenie):

Mapa projektového územia