facebook youtube
sk | en | de | hu

Kačica chrapľavá (Anas querquedula)

Smernica o vtákoch – Príloha II/1.

Odhadovaná veľkosť populácie v projektovom území – 2-10 párov.

Hniezdič a stály vták.

Stav ochrany – ohrozený.

Pôvodne boli hniezdnymi biotopmi kačice chrapľavej veľké mŕtve ramená Dunaja z rozsiahlymi plochami plytkej vody. V súčasnosti väčšina hniezdi na nových vodných plochách Hrušovskej zdrže a neexistujú aktuálne záznamy o hniezdnych pároch vo fragmentovaných prírodných biotopoch.