facebook youtube
sk | en | de | hu

Interaktívne výstavy

Interaktívne výstavy sú putovné, BROZ ich zapožičiava múzeám, knižniciam, environmentálnym centrám, školám a ďalším inštitúciám. Ak máte záujem o bezplatné zapožičanie niektorej z našich výstav (ideálne na dobu min. 1 mesiac) kontaktujte nás mailom (broz@broz.sk) alebo telefonicky  (+ 421-2-555 62693). Na prezentáciu výstavy je nutné zabezpečiť si sprievodcu, čas trvania sprievodu je cca 1 hod. a odporúčaný maximálny počet návštevníkov v jednej skupine je 20.