facebook youtube
sk | en | de | hu

Interaktívna putovná výstava (E.6)

2.2.2016 pri príležitosti Dňa mokradí bola slávnostná vernisáž putovnej interaktívnej výstavy „Kolmý riečny breh – najlepšie miesto pre život“. Slávnostného zahájenia sa zúčastnil štátny tajomník Ministerstva životného prostredia, ktorý výstavu otvoril krátkym príhovorom. Okrem zástupcov MŽP, BROZ, VV š.p. a PriF UK si medzi prvými pozreli a zažili výstavu žiaci zo súkromnej školy Wonderschool z Bratislavy Dúbravky.

Výstava poukazuje na význam ochrany cieľových druhov a najmä potrebu ochrany prostredia, v ktorom žijú a nachádzajú svoju potravu.  Prostredníctvom zážitkov z objavovania chce návštevníkom ponúknuť poznatky o chránených územiach na Podunajsku a najmä o málo známych pestrofarebných obyvateľoch žijúcich v kolmých riečnych brehoch Dunaja a jeho prítokov, či v pieskových stenách aj ďalej od rieky a jej bočných ramien. Účastníci sa môžu priamo zapojiť napríklad do interaktívnej hry o migrácií včelárika zlatého - „vžiť sa do jeho kože“, spoznať všetky nástrahy, ktorým počas svojej cesty na zimovisko musí čeliť, s využitím interaktívnej obrazovky sa môžu naučiť, čo sa dá pre čistotu našich vôd (ktorá je dôležitá nielen pre ryby, ale aj pre vtáky živiace sa rybami) spraviť priamo vo vlastnej domácnosti a prostredníctvom kamery nahliadnuť priamo do hniezd týchto fascinujúcich vtákov.