facebook youtube
sk | en | de | hu

Informácie o projekte

LIFE08 NAT/SK/000239 Ochrana hraboša severského panónskeho *Microtus oeconomus mehelyi.

Trvanie projektu: 1.1.2010 - 31.12.2015
Krajiny: Slovensko, Maďarsko, Rakúsko
Žiadateľ: Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ)Slovenská republikaRozpočet projektu:

Celkové náklady: 3 626 018 €
Príspevok Európskej komisie: 2 719 513 € (75%)
Príspevok žiadateľa a partnerov: 906 505 € (25%)

Ak máte záujem o informačný leták v tlačenej forme, napíšte na levakova@broz.sk.

Program LIFE.

NATURA 2000.