facebook youtube
sk | en | de | hu

Fotografická súťaž pre VEREJNOSŤ

Čiližský potokČiližský potok, spájajúci Gabčíkovo s Kľúčovcom, je meandrujúcim tokom, zvyškom rozsiahlej ramennej sústavy Dunaja, ktorý v intenzívne obhospodarovanej poľnohospodárskej krajine Žitného ostrova poskytuje útočisko mnohým vzácnym druhom rastlín a živočíchov. Najvzácnejším z nich je hraboš severský panónsky, ktorý v mokradiach Podunajska žije už od doby ľadovej.

Fotografie môžu zobrazovať nielen samotný vodný tok, ale aj mokrade, lesy, rastliny, živočíchy, hmyz, stromy, detaily prírody ale aj ľudí a ich aktivity v okolí Čiližského potoka nielen v súčasnosti, ale aj v minulosti.


Tri víťazné fotografie odmeníme sumou 50 Eur!

Fotografie v minimálnej veľkosti 2 MB (neplatí pre historické fotografie) posielajte najneskôr do 31. 10. 2013 elektronicky na adresu: cilizskypotok@gmail.com. V texte e-mailu uveďte svoje meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo.


Zo všetkých fotografií komisia určená Broz vyberie 3 najkrajšie, autorov ktorých odmeníme po 50 Eur. Najkrajšie fotografie budú tiež uverejnené v nástennom kalendári na rok 2014.


Dnes sú dve tretiny Čiližského potoka vyschnuté v dôsledku vodohospodárskych zásahov, ktoré sa udiali na Podunajskej nížine v minulom storočí, kedysi rozsiahle podmáčané plochy, vlhké lúky a porasty trstiny boli odvodnené.

Súťaž je jednou z aktivít projektu LIFE08 NAT/SK/000239 „Ochrana hraboša severského panónskeho *Microtus oeconomus mehelyi“, v ktorom sa snažíme obnoviť Čiližský potok spolu s priľahlými mokraďami v Čiližskej Radvani, Číčove a Pataši.