facebook youtube
sk | en | de | hu

Dunajský majster umenia

Aktívne pre zdravší Dunaj!

Súťaž Dunajský majster umenia, ktorú organizuje Global Water Partnership Central and Eastern Europe (GWP CEE) spolu s Medzinárodnou komisiou pre ochranu Dunaja (ICPDR), podporuje a povzbudzuje deti, aby bližšie nazreli na rieky vo svojom okolí a pozastavili sa nad tým, čo pre nich príroda v ich blízkosti znamená. Pozývame deti zo všetkých škôl, neziskových organizácií, denných centier alebo združení pre deti, nachádzajúcich sa v povodí Dunaja, aby vytvorili svoje umelecké dielo a zapojili sa do súťaže Dunajský majster umenia, ktorá združuje tisíce detí z povodia Dunaja už od roku 2004. 

Detaily súťaže

Zapojiť sa môžu deti vo veku od 6 do 18 rokov, ktoré pochádzajú z krajiny nachádzajúcej sa v povodí Dunaja (Nemecko, Rakúsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Čierna Hora, Rumunsko, Bulharsko, Moldavsko a Ukrajina). Súťaž bude mať dve kolá: národné a medzinárodné. Po vyhodnotení národného kola jeho víťaz postupuje ďalej do medzinárodného kola. Vyzývame účastníkov, aby skontrolovali termín odovzdania prác s národným koordinátorom.

Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách: umelecké dielo a krátke video, ktoré by mali niesť posolstvo na tému ročníka: Aktívne pre zdravší Dunaj!

Umelecké dielo

Účastníci by mali ísť k rieke, ideálne k Dunaju alebo jeho prítoku, kde spolu vytvoria environmentálne umelecké dielo použitím materiálov, ktoré pri rieke nájdu. Potom dielo farebne odfotia a elektronicky pošlú národnému koordinátorovi súťaže. Minimálna veľkosť fotografie musí byť 150 DPI, ideálne 3500 pixelov v dlhšom rozmere, pre tlač na formát A3. Maľby a kresby nebudú akceptované.

Video

Súťažiaci vytvoria vytvoriť 1-minútové video, ktoré by malo niesť silné posolstvo v rámci témy tohto ročníka. Videá by nemali byť dlhšie než 1 minútu, môžu byť natočené mobilom, kamerou alebo fotoaparátom a nemala by to byť animácia.

Každá organizácia môže prihlásiť jeden tím súťažiacich pozostávajúci z 2-8 členov.

 

Termín na zaslanie fotografií a videí: 11. jún 2018

 

Odovzdávanie cien sa uskutoční pri príležitosti Dňa Dunaja v sobotu 16.6.2018.


Výber víťazov

V národnom kole budú diela vyhodnotené organizátormi národného kola. Ceny v národnom kole sú rôzne v každej krajine a účastníci môžu kontaktovať svojho organizátora pre získanie viac informácií o súťaži. V medzinárodnom kole budú diela hodnotené medzinárodnou porotou, ktorá pozostáva z reprezentantov každej krajiny v rámci Medzinárodnej komisie pre ochranu Dunaja (ICPDR) (jeden z každej krajiny). Pri vyhodnocovaní budú všetky opisy alebo tipy ohľadom diel z národného kola vynechané, čím sa dosiahne neutrálne hodnotenie. Rozhodnutie poroty je konečné.

Tím, ktorý vytvorí najlepšie dielo v medzinárodnom kole, bude korunovaný za Dunajského majstra umenia a bude ocenený motivačnými cenami, ako napríklad profesionálnym fotoaparátom a inými cenami, ktoré možno využiť v prírode. Výherca medzinárodného kola bude upovedomený emailom.

Tento rok bude pripravená aj špeciálna cena pre Najobľúbenejšie dielo a video na oficiálnej facebook stránke Dunajského majstra umenia. Iba práce a videá prihlásené oficiálne národným koordinátorom budú môcť súťažiť o tieto ceny. Odovzdané ceny nie je možné medzi sebou meniť, ani ich nie je možné finančne vyplatiť.

Zamestnanci a úradníci z organizácii GWP CEE a ICPDR, ako aj ich najbližšia rodina (rodičia, partneri, deti, súrodenci a starí rodičia) a členovia domácnosti, nie sú oprávnení zúčastniť sa súťaže. Účasťou v súťaži víťaz súhlasí s uverejnením jeho mena a fotografie jeho diela v publikáciách GWP CEE a ICPDR. Organizácie GWP CEE a ICPDR si vyhradzujú právo použiť vytvorené fotografie/videá bez písomného súhlasu tých, ktorí sa na fotografiách/videách nachádzajú.

Pre viac informácií navštívte www.danubeday.org Srdce pre Dunaj
Daube day